Agenda - archief


Seizoen 2016 - 2017

24 juni - vrouwenkwartet "Femm'tet" zingt tijdens de Midnightwalk 2017 van Franeker.
Kijk op www.midnightwalkfraneker.nl

7 Juni - Vocaal ensemble "Musica Maria" opgeheven.

14 april - Stabat Mater G.B. Pergolesi door Vocaal ensemble Musica Maria, de Quinquefolium strijkersgroep en Oeds Wijnsma, orgel. Vermaning Berltsum. Na afloop collecte als bijdrage in de kosten.

2 en 9 april Passieconcert door Schola Cantorum Mistúra en gemengd koor Menorah Groningen. 2 april Vermaning Berltsum, 9 april Stefanuskerk Groningen/Noorddijk. Klankminiatuurtjes uit de Lijdenstijd, diverse componisten en "Die sieben Worte Christi am Kreuz" van C. Franck. Na afloop collecte als bijdrage in de kosten.

29 december - Kerstliederen door leden verschillende koorgroepen bij:

Leeuwarder Natuurmuseum  en  Europa's grootste Kerststal

6 november - Vocaal ensemble Musica Maria: Huiskamerconcert Mennistetsjerke Baard. Diverse Mariagezangen.

30 oktober - Herfstconcert door vrouwenkwartet "Femm'tet", de pianisten Fred Gest en Piet Vessies en de winnares van het Friese Songfestival "Liet 2016" Aafke Zuidersma met begeleiding van haar gitarist Ytzen Peterson. Vermaning Berltsum - Toegang, inclusief koffie / thee € 7,50.

8 oktober - Vrouwenkwartet "Femm'tet" zingt tijdens "Frysia cantat" Dokkum (organisatie KCZB). Het kwartet brengt twee verschillende programma's. Het eerste in de Doopsgezinde Remonstrantse kerk en het tweede in de R.K. Bonifatiuskerk.

Seizoen 2015 - 2016

16 juli - Liturgische viering rondom de opening van de Kloosterronde. Gregoriaans gezangen en liederen van o.m. J. Haydn, S.K. Albrecht, P. Vessies en Taizé door de Schola Cantorum Mistúra. R.K. parochiekerk van de H. Christoffel St. Nicolaasga.
http://www.tsjerkepaad.nl/CMSH4D/index.php?pages_id=5&t=Activiteiten

9 juli - Tijdens het Eeuwfeest van de Vrij katholieke kerk (http://www.vkk.nl/index.htm) in Nederland wordt de door Piet Vessies gecomponeerde H. Albanusmis uitgevoerd. Aan deze wereldpremière wordt meegewerkt door kerkleden van de kerkgemeente Zwolle en leden van de Schola Cantorum Mistúra. Na de H. Mis zal de partituur worden aangeboden. Later op de dag diverse workshops w.o. over psalmen door de componist.

14 februari - Valentijnsconcert door vrouwenkwartet "Femm'tet" samen met de pianisten Oeds Wijnsma en Piet Vessies. Theater De Bres Leeuwarden, toegang € 5,00.

17 december - Seizoenenkoor opgeheven.

11 december - Kerstconcert Linden Tree Singers. Theater De Bres Leeuwarden. Toegang € 5,00.

9 december - Workshop kerstliederen. Zingen als communicatiemogelijkheid - voor bedrijven en instellingen. WTC Leeuwarden Open Coffee.

24 oktober - Seizoenenkoor en vrouwenkwartet "Femm'tet" zingen nachtliederen. Evenement "Nacht van de nacht" Leeuwarden. Diverse locaties: Achmeatoren Oldehove en Historisch Centrum.

Seizoen 2014 - 2015

30 mei - Stipelrûnte, een provinciaal korenfestival, nu in de gemeente Menaldumadeel. Ook de Muziekhuiskoren doen mee!!!

25 mei - Pinksterconcert in de Uelenspieghel "Klassiek met een vleugje hedendaags". Piet Vessies en Oeds Wijnsma, piano en Klaske Atema, zang. Piano solo en piano á quatre-mains. Composities van o.a. Mozart, Beethoven, Schubert, Franz, Brahms. Reserveren is niet nodig; toegang € 8 en kinderen € 5. Uffelte (Dr.)

29 maart - Schola Cantorum Mistúra brengt Palmzondag Familieconcert in de Leeuwarder "Michaëlschool". Muziek van Andriessen, van Tuinen, Bremer, Liszt en Franck.

8 maart - Vocaal ensemble "Musica Maria" en "Vrouwen in de Kunst". Een gevarieerd programma met muziek, poëzie en beeldende kunst - Dorpskerk Huizum, Leeuwarden.

Seizoen 2013 - 2014

18 mei - Slotconcert van het koorproject "Engelse koormuziek" in de St. Janskerk van Deinum. M.m.v. koperkwartet en slagwerker van Advendo Franeker en Oeds Wijnsma, piano.

13 april - Palmzondag, Passieconcert door Schola Cantorum Mistúra. Motetten van de Goede Week en enkele delen uit “Via Crucis” van Franz Liszt “Die Sieben Worte Christi am Kreuz", van César Franck. Begeleiding Oeds Wijnsma, piano. Dorpskerk Huizum Leeuwarden.

6 april - Tegenbezoek aan Hoorns Kamerkoor door Schola Cantorum Mistúra en Seizoenenkoor. Gezamenlijk concert in de kerk van Berkhout (NH).

21 maart - Benefietconcert voor de Kinderen van Tadzjikistan door Schola Cantorum Mistúra en Seizoenenkoor. Johanneskerk, Burchwert.

2 februari - Vocaal ensemble "Musica Maria" tijdens de liturgie van Maria Lichtmis in parochiekerk Bussum.

11 januari - Het KlassieKkoor start van project "Engelse koormuziek".

Meerdere data in december - optredens door de Linden Tree Singers in Leeuwarden, Franeker, Joure en andere plaatsen.

8 november - Viering koperen jubileum Seizoenenkoor met Italiaanse avond. Instrumentale medewerking door spelers van het Frysk Kamerkorkest en het Salonorkest Sinnema. Theaterkerk van Wier.

13 oktober 2013 - Stilteconcert door Schola Cantorum Mistúra bezingt. Lutherse Kerk Leeuwarden. Spreker is Ds. L. Westra.

Seizoen 2012 - 2013

23 juni - Schola Cantorum Mistúra viert 12,5 jarig bestaan in de Leeuwarder R.K. St. Bonifatiuskerk. De Gregoriaanse gezangen van de gegeven zondag en de Missa Frysia van Piet Vessies.

9 juni - Vrouwenkwartet "Femm'tet" zingt in het Leeuwarder Koormuziekfeest "Lokaal Vocaal": Franse Bergerettes en enige Duitse liederen.

25 mei - Vrouwenkwartet "Femm'tet" en Vocaal ensemble "Musica Maria", nemen deel aan de Stipelrûnte, een tweejaarlijks provinciaal korenfestival. Organisatie: Keunstwurk.

21 april - St. Janskerk Deinum: afsluitend concert Mendelssohn-project KlassieKkoor.

13 april - De Schola Cantorum Mistúra en het Seizoenenkoor nemen deel aan het concours / zangersfeest van de Bond van Zangkoren in Friesland.

29 maart - Goede Vrijdag... Liturgische bijeenkomst Doopsgezinde Vermaning, Leeuwarden. "Die sieben Worte Christi am Kreuz" van C. Franck door de Schola Cantorum Mistúra. Begeleiding Oeds Wijnsma, piano. De bijeenkomst wordt geleid door Ds. Tj. Hiemstra.

24 maart - Passieconcert... Schola Cantorum Mistúra St. Radboudkerk van Jorwert. "Via Crucis" van Fr. Liszt en "Die sieben Worte Christi am Kreuz" van C. Franck. Het koor wordt begeleid door Oeds Wijnsma, piano.

23 maart - Muziekmarathon van Lollum met "de drie sopranen". Net als in 2012, voor het goede doel: de kinderen van Tadzjikistan.

17 maart - Vrouwenkwartet "Femm'tet" bij Maitiidsmoeting van Engelum. Liederen van o.a. Hindemith, Schumann en Keuning.
Meerdere data in december - optredens Linden Tree Singers in Leeuwarden, Franeker, Stiens, Makkum en andere plaatsen.

Seizoen 2011- 2012

1 juli - Vocaal ensemble "Musica Maria" zingt b.g.v. opening expositie kunstenaar Wim Zorn te Koudum.

31 mei - Leeuwarden... Bij inloting NKK kunnen de muziekhuiskoren gezamenlijk met het Nederlands Kamerkoor op het Leeuwarder NS-station zingen. Een en ander vanwege de viering van het 75 jarig NKK bestaan. Motto: zingen doe je samen

28 april - St. Niklaaskerkje Poppenwier Concert KlassieKkoor met liederen van en over van Beethoven. Zie ook 22 april. Begeleiding: Oeds Wijnsma, piano

22 april - St. Janskerk Deinum: concert KlassieKkoor als afsluiting van het "Van Boethevenproject". Composities van en over Ludwig van Beethoven. Begeleiding: Oeds Wijnsma, piano

1 april - Passieconcert Schola Cantorum Mistúra in R.K. Dominicuskerk Leeuwarden

24 maart - Liederenrecital De Drie Sopranen b.g.v. de Lollumer Muziekmarathon t.b.v. de kinderen van Tadzjikistan.

24 februari - Seizoenenkoor in Marsum met Mozartconcert "V'amo di core" - begeleiding door leden van het Frysk Kamerorkest.

8 januari - "Femm'tet"... Nieuwjaarsconcert

Meerdere data in december - Optredens door de Linden Tree Singers in Leeuwarden, Franeker, St. Jacobiparochie en andere plaatsen.

11 december - Viering zilveren koordirigentenjubileum Piet Vessies. De Schola Cantorum Mistúra zingt tijdens de Eucharistieviering in Harlingen en het Vocaal ensemble Musica Maria tijdens het feestconcert, waaraan ook het Seizoenenkoor meewerkt. E.e.a. in de R.K. kerk van Dronrijp.

25 november - Het Seizoenenkoor zingt, op uitnodiging van het Gezelschap van de Ring" in het Fries vertaalde liederen van Tolkien's "The Lord of the Rings". Voor de vertaling tekent Liuwe Westra en de composities zijn van de hand van Feike van Tuinen

22 oktober - Het Seizoenenkoor zingt samen met het kinder- en jeugdkoor St. Vitus in het Noordelijk Koorfestival. Thema "Op spoor naar een koor".