Agenda - archief


Seizoen 2022 - 2023: Een seizoen lang plezier in koormuziek

5 november - De Schola Cantorum Mistúra met Klimaatconcert. Een concert dat bestaat uit een religieus deel en een profaan deel. Religieus? Ja, om de Schepping, Gods werk, te loven en te eerbiedigen. Maar profaan dan? Om aan te geven dat als er niet door ons, de mensen, kordaat wordt ingegrepen, het écht fout kan gaan met diezelfde schepping en wij allen daar dan echt de dupe van zúllen worden. Dit koorconcert kent muziek van Toen tot Nu, van Mozart tot Bremer en van serieus tot… vol humor. Het koor zingt met begeleiding van pianist Fred Gest; regisseur Gooitsen Eenling en dirigent Piet Vessies. Een en ander in het Berltsumer Stedhûs, Hôfsleane 23, 9041 AP, aanvang 15.00 u, toegang € 5,00.

2 juli 2023 Zomerconcert door Vrouwenkwartet Femm'tet in Fogelsanghstate te Feankleaster (Veenklooster) in het programma "Muziek rond de vleugel". Omschrijving... Pittoreske dorpjes, mooie nachten, stromende rivieren, nimfen en feeën, ze komen allemaal voorbij in het zomerconcert met de dames van Femm'tet. Het kwartet wordt begeleid door pianist Fred Gest. Het adres van Fogelsanghstate is: Kleasterwei 3, 9297 WR. Het concert begint om 14.30 u.

25 juni - De Schola Cantorum Mistúra met Klimaatconcert. Een concert dat bestaat uit een religieus deel en een profaan deel. Religieus? Ja, om de Schepping, Gods werk, te loven en te eerbiedigen. Maar profaan dan? Om aan te geven dat als er niet door ons, de mensen, kordaat wordt ingegrepen, het écht fout kan gaan met diezelfde schepping en wij allen daar dan echt de dupe van zúllen worden. Dit koorconcert kent muziek van Toen tot Nu, van Mozart tot Bremer en van serieus tot… vol humor. Het koor zingt met begeleiding van pianist Fred Gest; regisseur Gooitsen Eenling en dirigent Piet Vessies. Een en ander in het Berltsumer Stedhûs, Hôfsleane 23, 9041 AP, aanvang 15.00 u, toegang € 5,00.

4 juni 2023 Vocaal ensemble Rosa Frisia verzorgt de liturgische gezangen tijdens de Eucharistieviering van 11.00 u in de Leeuwarder R.K. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20.- Dit ging wegens omstandigheden helaas niet door.

23 april 2023 Vrouwenkwartet Femm'tet viert haar koperen jubileum. Feest dus... met romantische maar ook moderne liederen afgewisseld met 4mains pianomuziek. Een collage van de voorbije 12,5 jaar samen met de pianisten Fred Gest en Piet Vessies. Een Lenteconcert ook waarin pittoreske dorpjes, mooie nachten, stromende rivieren, nimfen en feeën allemaal voorbijkomen. Waar? In Theater De Bres: Schoolstraat 4, Leeuwarden. Het concert begint om 15.00 u en de toegang is € 7,50. https://theaterdebres.nl.

Kerstconcert

Op uitnodiging van Artconnection - Cultuurprojecten klinken op zondag 18 december in de lounge van het Leeuwarder WTC-Hotel aan de Heliconweg 52 om 15.00 u Kerstliederen, Christmascarols en Gregoriaanse gezangen door leden van Gemengd Koor Menorah Groningen en de Schola Cantorum Mistúra met begeleiding van Piet Vessies, piano. Een heerlijke middag Kerstsfeer proeven.

Een terugblik van het Kerstconcert van j.l. 18 december vindt u hier:

https://www.artconnectionexpo.nl/museumconcerten/763-terugblik-kerstconcert-18-december-2022

26 november 2022

Zaterdag 26 november zingt de Schola Cantorum Mistúra uit Berltsum (Friesland) tijdens de zaterdagavondmis in de H. Laurentiuskerk van Heemskerk. Klinken zullen de wisselende gezangen van de 1e Adventszondag en de vaste gezangen uit de Missa Gratia van dirigent Piet Vessies. Deze kerkelijke viering begint om 19.00 u aan de Anthonie Verherentstraat 2, 1961 GD Heemskerk. Je bent van harte welkom!

Verder zal het ensemble in december samen met leden van gemengd koor Menorah Groningen twee keer een kerstprogramma, op uitnodiging, in Leeuwarden verzorgen. de data zijn 15 en 18 december 2022.

9 oktober 2022

Viering van het 7e koordirigentenlustrum van Piet Vessies. Meewerkende koren en ensembles zijn: Schola Cantorum Mistúra, gemengd koor Menorah Groningen, Vrouwenkwartet Femm'tet en Vrouwenensemble Rosa Frisia. Begeleider orgel/piano is Oeds Wijnsma. Deze viering vindt plaats in de R.K. Kerk Maria ten Hemelopneming, Tjissema 2, 9089 BG Wytgaard. Aanvangstijden zijn 09.30 u. H. Mis uit Dankbaarheid en 12.00 u. Feestelijk concert. Tijdens de kerkdienst zal als première de Missa Gratia van de jubilaris worden uitgevoerd.

31 augustus 2022

Met als thema "Licht, Lucht, Liefde" verzorgt vrouwenkwartet Femm'tet een lichtvoetig liederenprogramma in het Openluchtmuseum / Themapark De Spitkeet op de Harkema. Adres: De Dunen 7, aldaar. Aanvang 14.45 u. - einde 16.45 u. Pianisten zijn Oeds Wijnsma en Piet Vessies.

Seizoen 2021 - 2022

4 mei 2022

Herdenkingsbijeenkomst


 
75 jaar geleden: VRIJHEID - WAT DOE JE ERMEE ?
Welkom woensdagavond 4 mei om 20.30 u
R.K. Kerk "Maria ten Hemelopneming"
Tjissema 2, Wytgaard

Een toegankelijk Requiem,
teksten, herdenken en bloemen leggen.

We herdenken dit jaar dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden is geëindigd. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. Echte vrijheid is een leven zonder angst voor wat in de samenleving op mensen afkomt. Angst is ook dan een slechte raadgever. Dat kan leiden tot sarren, bedreiging, het niet accepteren van elkaar en tot uitsluiting. Daarom staat centraal: Vrijheid, wat doe je ermee?

Kunst als een mogelijkheid om je vrij te kunnen uiten, is een essentieel onderdeel. En muziek spreekt dan de taal van het hart. Het Requiem is geschreven door Piet Vessies, die samen met Gooitsen Eenling, regie en Ds. Corry Nicolay de algehele leiding heeft. Het Requiem, maar ook enkele andere gezangen, wordt uitgevoerd door de Schola Cantorum Mistúra. U kunt alles volgen via de Nederlandse tekst in het boekje en desgewenst ook meedoen.

Het volgende is belangrijk: Er zullen namen van overledenen, verloren mensen in déze of een andere oorlog, worden genoemd. Namen van familieleden en bekenden, mensen die in gedachten bij u en jou blijven horen, of die u/jij respecteert als je denkt aan de kostbare vrijheid.

U/jij kunt deze namen desgewenst op een briefje schrijven en bij binnenkomst inleveren. Als deze naam wordt voorgelezen, wordt er tegelijkertijd een kaarsje voor hem/haar ontstoken. Ook is er na afloop gelegenheid om bij een 'herdenkingspunt' bloemen neer te leggen.

25 maart 2022 is er om 19.30 u in de Doopsgezinde kerk van Leeuwarden een Mariavespers waarbij vocaal ensemble Rosa Frisia o.l.v. Piet Vessies de gezangen zal verzorgen.
 
Naast samenzang en gregoriaans zal het koor o.a. de composities There is no rose van J. Stevens, Tota pulchra es van W. Vogel en een Ave Maria uitvoeren. Na afloop van deze Vespers zal het ensemble een kort concert verzorgen. Hierin zal de door Vessies onlangs geschreven Cantata de Annuntiatione, een cantate voor het feest van Maria Boodschap, gepresenteerd worden.
 
De aandacht voor Maria – ook in Protestantse kerken – neemt steeds meer toe. We kennen God de Vader en Jezus de Zoon, maar een moederlijk/vrouwelijk beeld ontbreekt. Maria kan deze leemte opvullen. De Remonstrantse gemeente wil samen met de Doopsgezinde gemeente Leeuwarden daarom ruimte geven aan een vespers waarin Maria centraal staat. Op 25 maart wordt in de katholieke kerk het feest van Maria Boodschap gevierd. Om de oecumene te versterken, is voorgesteld om ook in protestantse kerken dit feest mee te vieren. Een mooie gelegenheid om deze vespers te houden. Het vocaal ensemble Rosa Frisia bood aan de gezangen te verzorgen.
 
U bent van harte welkom voor het bijwonen van deze vesperdienst waar binnen ds. Marjan van Hal en ds. Roelof Akse de voorgangers zullen zijn. Het adres van de kerk is: Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden.

Seizoen 2019 - 2020

22 december 2019 - Vrouwenkwartet zingt bij kerkdiensten

Vrouwenkwartet Femm'tet uit Berltsum verzorgt tijdens de kerkdiensten van zondag 22 december in Minnertsga en Tzummarum enkele gezangen geheel passend bij de vierde zondag van de Advent, maar ook al vooruitblikkend naar Kerstmis. Beide diensten worden voorgegaan door ds. J. Lindeboom. Aanvang Minnertsga 9.45 u en aanvang Tzummarum 10.45 u. Hartelijk welkom.

21 december 2019 - Femm’tet brengt Kerstsfeer

Zaterdag 21 december brengt vrouwenkwartet Femm’tet samen met Oeds Wijnsma en Piet Vessies, piano een kort Kerstprogramma in het Leeuwarder Oranjehotel. Christmascarols en andere voor deze tijd geschikte liederen zullen tussen 19.00 u en 21.00 u te beluisteren zijn in de lounge van genoemd etablissement. Oeds Wijnsma en Piet Vessies zullen afzonderlijk, maar ook als quatre-mains duo kerstliederen laten klinken. Wie weet: tot ziens op 21 december Stationsweg 4 Leeuwarden.

13 december 2019 - Kerstconcert door Menorah Groningen:


2 november 2019 - Première "Missa pro Defunctis" van Piet Vessies

Herdenkingsmoment Minnertsga
 
In de kerkelijke traditie worden zij, die zijn overleden, jaarlijks herdacht. Vroeger gebeurde dat binnen de protestantse kerken vaak op Oudejaarsdag, maar later vond men de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voorafgaande aan de eerste advent een meer passend moment. In de rooms katholieke traditie herdenkt men de overledenen al jaar en dag op 2 november, Allerzielen. Binnen die herdenkingsmomenten is er in de loop van de eeuwen ook aandacht geweest voor de muziek, bijvoorbeeld in de vorm van een requiem. Bij die liturgische dodenmis gaat om het herdenken van de overledene, maar ook om God te bidden voor de zielenrust van de gestorvene, maar ook voor hen die achterblijven.
 
Op zaterdag 2 november 2019 zal in de Meinardskerk te Minnertsga vanaf 19.30 u. een Requiem worden gezongen door het koor “Schola Cantorum Mistúra”. De Latijnse teksten zijn ook in het Nederlands vertaald. Dit Requiem wordt afwisselend meerstemmig en gregoriaans gezongen. Deze afwisseling, meerstemmigheid versus gregoriaans, roept een serene stilte op, die een meerwaarde kan geven aan deze herdenking. Tussendoor worden teksten gelezen en zullen ook de namen van overledenen worden genoemd. Deze namen kunnen worden doorgegeven aan ds. Jelte Lindeboom of worden opgeschreven op het gebedsblad in de kerk. De muziek van het Requiem is geschreven door Piet Vessies, bij wie ook de algehele leiding is. Verder werken mee: , sopraan, Marcel Baars, klankschalen, Gooitsen Eenling regie, Jelte en Titia Lindeboom teksten.
 
Iedereen is van harte uitgenodigd, kerkelijk of niet-kerkelijk, groot of klein, jong of oud. Wees welkom!

Uit de Leeuwarder Courant van 4 november 2019


Seizoen 2018 - 2019

7 april 2019 - 11.30 u - Tijdens de Eucharistieviering van de 5e zondag van de Veertigdagentijd in de Vincentiuskerk van Volendam  zingt de Schola Cantorum Mistúra de liturgische gezangen.

23 maart 2019 - 17.00 u - Mariavespers in de Catharinakerk van Aalsum, Mockamawei 4, 9121 CB, door Ds. H. de Vries en Pr. P. Verheijen. De gezangen worden verzorgd door de Schola Cantorum Mistúra.

25 december - Hoogfeest van kerstmis 09.30 u - De Schola Cantorum Mistúra verzorgt de liturgische gezangen tijdens de dienst in de Doopsgezinde kerk van Berltsum. Voor aanvang zal het koor vanaf ± 09.15 u een minikerstconcert verzorgen.

17 november - 20.00 u Gemengd koor Menorah Groningen zingt de Petite Messe Solennelle van G. Rossini

Het persbericht uitgegeven door het koorbestuur...

JUBILEUMCONCERT

Het gereformeerd koor Menorah bestaat dit jaar 35 jaar. In verband hiermee willen we een jubileumconcert geven op D.V. zaterdag 17 november 2018 in de Geref. Kerk (vrijg.) te HoogkerkHoendiep. Het concert begint om 20.00 uur. Hoofdmoot van het concert is de uitvoering van Petite Messe Solennelle van Rossini. Daarnaast zingen we Cantate Domino (A. Gretchaninoff) en Jubilate Deo (W.A. Mozart K.V.117) en is er samenzang.

De solopartijen in Rossini’s Mis worden vertolkt door Elizabeth Kooy, sopraan, Judith Bouma, mezzosopraan, Augusto Valença, tenor en Christiaan Peters, bas. De begeleiding is in handen van Jan de Roos, piano en Gertie Bruin, accordeon. Dirigent is Piet Vessies.

We nodigen u van harte uit dit concert bij te wonen én omdat we graag voor een volle kerk willen zingen is de toegang grátis. Wel houden we een collecte na afloop van het concert.

En vanwege onze verjaardag organiseren we na het concert een nazit, waarvoor we u ook van harte uitnodigen om dan samen met ons te genieten van een drankje en een hapje. Gaat u zorgen voor een volle kerk?

ZEER VAN HARTE WELKOM!

Seizoen 2017 - 2018

21 juli - vanaf 13,30 u - Leuke en bekende luisterliedjes door vrouwenkwartet Femm'tet tijdens de schilderijententoonstelling van Klaske Atema. B.g.v. de Tsjerkepaadrûte, locatie: St. Martinuskerk, Buorren 13, Bitgum. Meer informatie op:


28 juni - 20.30 u. - De Schola Cantorum Mistúra voert onder de vlag van CityProms Leeuwarden de Historia Guidonis Aretini uit. Een semimodern werk van de in Leeuwarden geboren componist Bram Hijmans over het leven en werk van de middeleeuwse Italiaanse monnik Guido d'Arezzo, zonder wiens inzet er waarschijnlijk geen geschreven bladmuziek zou geweest zijn. Het thema is daarom ook: 1000 jaar DoReMi. Het werk is geschreven voor koor, verteller en een variabel samengesteld orkest.

8 april - Schola Cantorum Mistúra zingt Missa Frysia bij Fryske Krite Swol te Windesheim (O.)

25 maart Gemengd koor Menorah Groningen en de Schola Cantorum Mistúra verzorgen een Passieconcert in het auditorium van het Leeuwarder ziekenhuis MCL. De koren worden begeleid door Oeds Wijnsma. Het programma vermeldt werken van F. Mendelssohn en C. Franck.

28 januari 2018 -  Lutherse kerk Leeuwarden. Schola Cantorum Mistúra werkt tijdens het startweekend Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 mee aan het Interreligieus Muzikaal Feest in het kader van Kleurrijk geloven. Centraal gedachte is: "Niet ver van elkaar". Kom en geniet van muziek en geloof tussen oost en west in Friesland.

14 november - Met als motto "Wij zoeken mannen" houdt de Schola Cantorum Mistúra een open repetitie. Houd je van gregoriaans, meerstemmige koormuziek en beschik je over genoeg koorervaring, dan ben je hartelijk welkom.

5 november - Tijdens de liturgie van de 31e zondag door het jaar zingt de Schola Cantorum Mistúra vanaf 9.30 u in de R.K. Kerk van de H. Franciscus Xaverius, de Krijtberg, te Amsterdam. Naast de gezangen van deze zondag klinken ook de Missa Hungarica van E. Tavasszy, 'n Tantum ergo van H. Andriessen en het Ubi caritas van S.K. Albrecht.

Seizoen 2016 - 2017

24 juni - vrouwenkwartet "Femm'tet" zingt tijdens de Midnightwalk 2017 van Franeker. Kijk op www.midnightwalkfraneker.nl

7 Juni - Vocaal ensemble "Musica Maria" opgeheven.

14 april - Stabat Mater G.B. Pergolesi door Vocaal ensemble Musica Maria, de Quinquefolium strijkersgroep en Oeds Wijnsma, orgel. Vermaning Berltsum. Na afloop collecte als bijdrage in de kosten.

2 en 9 april Passieconcert door Schola Cantorum Mistúra en gemengd koor Menorah Groningen. 2 april Vermaning Berltsum, 9 april Stefanuskerk Groningen/Noorddijk. Klankminiatuurtjes uit de Lijdenstijd, diverse componisten en "Die sieben Worte Christi am Kreuz" van C. Franck. Na afloop collecte als bijdrage in de kosten.

29 december - Kerstliederen door leden verschillende koorgroepen bij:
Leeuwarder Natuurmuseum  en  Europa's grootste Kerststal

6 november - Vocaal ensemble Musica Maria: Huiskamerconcert Mennistetsjerke Baard. Diverse Mariagezangen.

30 oktober - Herfstconcert door vrouwenkwartet "Femm'tet", de pianisten Fred Gest en Piet Vessies en de winnares van het Friese Songfestival "Liet 2016" Aafke Zuidersma met begeleiding van haar gitarist Ytzen Peterson. Vermaning Berltsum - Toegang, inclusief koffie / thee € 7,50.

8 oktober - Vrouwenkwartet "Femm'tet" zingt tijdens "Frysia cantat" Dokkum (organisatie KCZB). Het kwartet brengt twee verschillende programma's. Het eerste in de Doopsgezinde Remonstrantse kerk en het tweede in de R.K. Bonifatiuskerk.

Seizoen 2015 - 2016

16 juli - Liturgische viering rondom de opening van de Kloosterronde. Gregoriaans gezangen en liederen van o.m. J. Haydn, S.K. Albrecht, P. Vessies en Taizé door de Schola Cantorum Mistúra. R.K. parochiekerk van de H. Christoffel St. Nicolaasga.
http://www.tsjerkepaad.nl/CMSH4D/index.php?pages_id=5&t=Activiteiten

9 juli - Tijdens het Eeuwfeest van de Vrij katholieke kerk (http://www.vkk.nl/index.htm) in Nederland wordt de door Piet Vessies gecomponeerde H. Albanusmis uitgevoerd. Aan deze wereldpremière wordt meegewerkt door kerkleden van de kerkgemeente Zwolle en leden van de Schola Cantorum Mistúra. Na de H. Mis zal de partituur worden aangeboden. Later op de dag diverse workshops w.o. over psalmen door de componist.

14 februari - Valentijnsconcert door vrouwenkwartet "Femm'tet" samen met de pianisten Oeds Wijnsma en Piet Vessies. Theater De Bres Leeuwarden, toegang € 5,00.

17 december - Seizoenenkoor opgeheven.

11 december - Kerstconcert Linden Tree Singers. Theater De Bres Leeuwarden. Toegang € 5,00.

9 december - Workshop kerstliederen. Zingen als communicatiemogelijkheid - voor bedrijven en instellingen. WTC Leeuwarden Open Coffee.

24 oktober - Seizoenenkoor en vrouwenkwartet "Femm'tet" zingen nachtliederen. Evenement "Nacht van de nacht" Leeuwarden. Diverse locaties: Achmeatoren Oldehove en Historisch Centrum.

Seizoen 2014 - 2015

30 mei - Stipelrûnte, een provinciaal korenfestival, nu in de gemeente Menaldumadeel. Ook de Muziekhuiskoren doen mee!!!

25 mei - Pinksterconcert in de Uelenspieghel "Klassiek met een vleugje hedendaags". Piet Vessies en Oeds Wijnsma, piano en Klaske Atema, zang. Piano solo en piano á quatre-mains. Composities van o.a. Mozart, Beethoven, Schubert, Franz, Brahms. Reserveren is niet nodig; toegang € 8 en kinderen € 5. Uffelte (Dr.)

29 maart - Schola Cantorum Mistúra brengt Palmzondag Familieconcert in de Leeuwarder "Michaëlschool". Muziek van Andriessen, van Tuinen, Bremer, Liszt en Franck.

8 maart - Vocaal ensemble "Musica Maria" en "Vrouwen in de Kunst". Een gevarieerd programma met muziek, poëzie en beeldende kunst - Dorpskerk Huizum, Leeuwarden.

Seizoen 2013 - 2014

18 mei - Slotconcert van het koorproject "Engelse koormuziek" in de St. Janskerk van Deinum. M.m.v. koperkwartet en slagwerker van Advendo Franeker en Oeds Wijnsma, piano.

13 april - Palmzondag, Passieconcert door Schola Cantorum Mistúra. Motetten van de Goede Week en enkele delen uit “Via Crucis” van Franz Liszt “Die Sieben Worte Christi am Kreuz", van César Franck. Begeleiding Oeds Wijnsma, piano. Dorpskerk Huizum Leeuwarden.

6 april - Tegenbezoek aan Hoorns Kamerkoor door Schola Cantorum Mistúra en Seizoenenkoor. Gezamenlijk concert in de kerk van Berkhout (NH).

21 maart - Benefietconcert voor de Kinderen van Tadzjikistan door Schola Cantorum Mistúra en Seizoenenkoor. Johanneskever, Burchwert.

2 februari - Vocaal ensemble "Musica Maria" tijdens de liturgie van Maria Lichtmis in parochiekerk Bussum.

11 januari - Het KlassieKkoor start van project "Engelse koormuziek".

Meerdere data in december - optredens door de Linden Tree Singers in Leeuwarden, Franeker, Joure en andere plaatsen.

8 november - Viering koperen jubileum Seizoenenkoor met Italiaanse avond. Instrumentale medewerking door spelers van het Frysk Kamerkorkest en het Salonorkest Sinnema. Theaterkerk van Wier.

13 oktober 2013 - Stilteconcert door Schola Cantorum Mistúra bezongen. Lutherse Kerk Leeuwarden. Spreker is Ds. L. Westra.

Seizoen 2012 - 2013

23 juni - Schola Cantorum Mistúra viert 12,5 jarig bestaan in de Leeuwarder R.K. St. Bonifatiuskerk. De Gregoriaanse gezangen van de gegeven zondag en de Missa Frysia van Piet Vessies.

9 juni - Vrouwenkwartet "Femm'tet" zingt in het Leeuwarder Koormuziekfeest "Lokaal Vocaal": Franse Bergerettes en enige Duitse liederen.

25 mei - Vrouwenkwartet "Femm'tet" en Vocaal ensemble "Musica Maria", nemen deel aan de Stipelrûnte, een tweejaarlijks provinciaal korenfestival. Organisatie: Keunstwurk.

21 april - St. Janskerk Deinum: afsluitend concert Mendelssohnproject KlassieKkoor.

13 april - De Schola Cantorum Mistúra en het Seizoenenkoor nemen deel aan het concours / zangersfeest van de Bond van Zangkoren in Friesland.

29 maart - Goede Vrijdag... Liturgische bijeenkomst Doopsgezinde Vermaning, Leeuwarden. "Die sieben Worte Christi am Kreuz" van C. Franck door de Schola Cantorum Mistúra. Begeleiding Oeds Wijnsma, piano. De bijeenkomst wordt geleid door Ds. Tj. Hiemstra.

24 maart - Passieconcert... Schola Cantorum Mistúra St. Radboudkerk van Jorwert. "Via Crucis" van Fr. Liszt en "Die sieben Worte Christi am Kreuz" van C. Franck. Het koor wordt begeleid door Oeds Wijnsma, piano.

23 maart - Muziekmarathon van Lollum met "de drie sopranen". Net als in 2012, voor het goede doel: de kinderen van Tadzjikistan.

17 maart - Vrouwenkwartet "Femm'tet" bij Maitiidsmoeting van Engelum. Liederen van o.a. Hindemith, Schumann en Keuning.
Meerdere data in december - optredens Linden Tree Singers in Leeuwarden, Franeker, Stiens, Makkum en andere plaatsen.

Seizoen 2011- 2012

1 juli - Vocaal ensemble "Musica Maria" zingt b.g.v. opening expositie kunstenaar Wim Zorn te Koudum.

31 mei - Leeuwarden... Bij inloting NKK kunnen de muziekhuiskoren gezamenlijk met het Nederlands Kamerkoor op het Leeuwarder NS-station zingen. Een en ander vanwege de viering van het 75 jarig NKK bestaan. Motto: zingen doe je samen

28 april - St. Niklaaskerkje Poppenwier Concert KlassieKkoor met liederen van en over van Beethoven. Zie ook 22 april. Begeleiding: Oeds Wijnsma, piano

22 april - St. Janskerk Deinum: concert KlassieKkoor als afsluiting van het "Van Boethevenproject". Composities van en over Ludwig van Beethoven. Begeleiding: Oeds Wijnsma, piano

1 april - Passieconcert Schola Cantorum Mistúra in R.K. Dominicuskerk Leeuwarden

24 maart - Liederenrecital De Drie Sopranen b.g.v. de Lollumer Muziekmarathon t.b.v. de kinderen van Tadzjikistan.

24 februari - Seizoenenkoor in Marsum met Mozartconcert "V'amo di core" - begeleiding door leden van het Frysk Kamerorkest.

8 januari - "Femm'tet"... Nieuwjaarsconcert

Meerdere data in december - Optredens door de Linden Tree Singers in Leeuwarden, Franeker, St. Jacobiparochie en andere plaatsen.

11 december - Viering zilveren koordirigentenjubileum Piet Vessies. De Schola Cantorum Mistúra zingt tijdens de Eucharistieviering in Harlingen en het Vocaal ensemble Musica Maria tijdens het feestconcert, waaraan ook het Seizoenenkoor meewerkt. E.e.a. in de R.K. kerk van Dronrijp.

25 november - Het Seizoenenkoor zingt, op uitnodiging van het Gezelschap van de Ring" in het Fries vertaalde liederen van Tolkien's "The Lord of the Rings". Voor de vertaling tekent Liuwe Westra en de composities zijn van de hand van Feike van Tuinen

22 oktober - Het Seizoenenkoor zingt samen met het kinder- en jeugdkoor St. Vitus in het Noordelijk Koorfestival. Thema "Op spoor naar een koor".
Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
"Thuiskomst in Holland" naar gedicht I. Gerhardt; muziek Piet Vessies; schilderij Klaske Atema