Vrouwenkwartet Femm'tetEen vrouwenkwartet uit Berltsum dat op 12 maart 2010 begon. Geartsje Aukes nam 8 oktober 2017 afscheid en werd opgevolgd door Sandra van der Meer 2e alt; verder zingen: Jacqueline Bijmold 1e alt, Mary Boske 2e sopraan en Klaske Atema 1e sopraan. Na één seizoen moest Sandra helaas afhaken. Haar plaats werd vanaf 28 september 2018 ingenomen door Hilda Pel. De begeleiding en coaching is bij Piet Vessies; er wordt tweewekelijks gerepeteerd.

Zomerconcert op zondag 2 juli '23 bij Fogelsangh State te Veenklooster.

Ons eerste optreden was tijdens een liederenrecital van Muziekhuis “De Zangbodem” op 5 november 2010. Dit beviel zo goed dat we graag meer wilden zingen; dit gebeurde. We deden mee aan de Stipelrûnte in 2011 en 2013, een Nieuwjaarsconcert in 2012 en de Maitiidsmoeting 2013 in Ingelum. We waren bij een actie voor de Leeuwarder Voedselbank 2014, een kerkdienst in Bussum en de Nacht van de Nacht 2015, een KCZB-zangdag in Dokkum 2016, Midnightwalk Franeker 2017, een Schilderijententoonstelling 2018 in Bitgum, op uitnodiging een verjaardagsfeest in Berltsum in 2019, een kerstbijeenkomst te Leeuwarden en twee kerkdiensten in resp. Minnertsga en Tzummarum 2019. Ons repertoire is dus veelzijdig. Maar het belangrijkste is: we zingen met veel plezier!

Verdere informatie zie agenda of bellen met Klaske Atema 06 - 57 37 39 47 of e-mail: skilderklas.b@gmail.com.


Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
"Thuiskomst in Holland" naar gedicht I. Gerhardt; muziek Piet Vessies; schilderij Klaske Atema