Mijn Kooronamails


En toen in week 12, de week van 16 maart 2020, stonden we ineens allemaal stil. Geen repetities meer. Het coronavirus trof Nederland en dus ook ons en alle collegakoren, zanggroepen e.w.d.m.z. Zo deed Menorah Groningen op 18 april dus niet mee aan de bondszangdag, verzorgde de Schola Cantorum Mistúra op 3 mei níet de Herdenkingsbijeenkomst bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding in de Lutherse Kerk van Leeuwarden en vierden de dames van Femm’tet op 24 mei niet hun tweede lustrum in die mooie zaal van Leeuwarder Theater De Bres. Alle data werden verplaatst naar ná de zomervakantie. En omdat alles vanaf dat moment anders werd, kreeg ik de gedachte om eens goed na te denken over hoe er gezorgd zou kunnen worden voor die toch zo belangrijke onderlinge verbinding. We zagen elkaar immers niet meer, samen zingen was dus niet mogelijk. En hoe ga je dan met elkaar om? Ik besloot om wekelijks e-mails te gaan schrijven. Berichten met bemoedigende woorden en geluidsopnames van YouTube met koorcomposities die bij een bepaalde kerkelijke zon- en of feestdag pasten.
 
Dit werd door iedereen bijzonder gewaardeerd, waarvoor mijn hartelijke  dank! Het moet zo rond Pinksteren zijn geweest toen ik het plan kreeg om deze e-mails te bundelen en zo heb je dus nu het boekje “Mijn Kooronamails” in handen. (uitgesteld tot...)

Zo staat het in de begintekst van het boekje "Mijn Kooronamails" dat ergens in 2021 zal worden uitgegeven. Deze webpagina is bedoeld als ondersteuning van dit boekje. Hier zullen de links naar de koorcomposities vermeld gaan worden.

Er wordt aan gewerkt...Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
"Thuiskomst in Holland" naar gedicht I. Gerhardt; muziek Piet Vessies; schilderij Klaske Atema