SCHOLA CANTORUM MISTÚRA


Wij zingen gregoriaanse gezangen en meerstemmige koorwerken welke een relatie met het gregoriaans hebben en doen dit sinds 14 november 2000. We zongen op veel verschillende plaatsen in o.a. Noord-Nederland, Noord-Holland en Vlaanderen. Ons repertoire is breed en veelzijdig. Er is een algemeen deel dat over het kerkelijk jaar gaat en een deel dat zich toespitst op de feestdagen of liturgisch sterke tijden als Advent en Veertigdagentijd.

Eigentijds werk - Werkten we vorig seizoen aan de "Historia Guidonis Aretini" van Bram Hijmans, dit seizoen staat de "Missa pro Defunctis" van onze scholaleider op de lessenaar. Een requiemmis voor driestemmig koor SABar a capella. Meerstemmigheid en Gregoriaans wisselen elkaar af  waardoor de stilte hoorbaar kan worden.

In april 2018 voerden wij samen met gemengd koor Menorah uit Groningen de Zeven Kruiswoorden van C. Franck uit. Een kort verslag van dit concert vindt u op:
http://www.bonifatiuscultuur.nl/2018/03/
Concertinformatie zie onze agenda.

Naast het Gregoriaans, de basis van onze westerse muziek, zingen we heuse klankminiatuurtjes van verschillende componisten als daar zijn:Feike van Tuinen, Albert de Klerk, Jetse Bremer, Emöke Tavasszy e.a. ook oude muziekmeesters.

Gregoriaans - Deze muziek geniet veel belangstelling; dit komt door de schoonheid van deze zang en die pure vocaliteit, die er om vraagt beleefd te worden. De stilte en de rust, die deze muziek ons geeft, zijn volkomen uniek! Het Gregoriaans is als het ware een ontmoeting tussen Oost en West en vormt de basis van onze West-Europese muziekcultuur. Het is ons muzikaal erfgoed. Met z'n wortels in de Joodse synagoge, en via Noord-Afrika, Griekenland en Rome naar hier gekomen, is het ook multicultureel.

Meezingen - Wie mee wil zingen kan een folder aanvragen, onze repetitie bezoeken of contact opnemen met Piet Vessies tel. 0518 - 45 17 04 of een e-mail naar info@dezangbodem.nl. Onze repetities zijn iedere dinsdag van 19.45 u tot 22.00 u.
Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
'Thuiskomst in Holland' naar gedicht I. Gerhardt; muziek, Piet Vessies, schilderij Klaske Atema