Schola Cantorum Mistúra


Sinds 14 november 2000 zingen wij gregoriaanse gezangen en meerstemmige koorwerken die een relatie met het gregoriaans hebben. We zongen op veel verschillende plaatsen in Noord-Nederland, Noord-Holland en Vlaanderen. Ons repertoire is breed en veelzijdig. Er is een algemeen deel dat over het kerkelijk jaar gaat en een deel dat zich toespitst op de feestdagen of liturgisch sterke tijden.

Eigentijds werk - Werkten we in seizoen 2017 - 2018 aan de "Historia Guidonis Aretini" van Bram Hijmans, voor seizoen 2019 - 2020  stond de "Missa pro Defunctis" van onze scholaleider op de lessenaar. Een requiemmis voor driestemmig koor SABar a capella waarin meer-stemmigheid afgewisseld met Gregoriaans (de) stilte mogelijk hoorbaar kan laten worden.

In april 2018 voerden wij samen met gemengd koor Menorah uit Groningen de Zeven Kruiswoorden van C. Franck uit.

Naast het Gregoriaans, de basis van onze westerse muziek, zingen we heuse klankminiatuurtjes van componisten als Feike van Tuinen, Albert de Klerk, Jetse Bremer, Emöke Tavasszy e.a.

Op 4 mei '22 voeren we in het kader van de Dodenherdenking (nogmaals) het Requiem van Piet Vessies uit. Zie agenda.

In seizoen 2022 - 2023 wordt o.a. gewerkt aan de nieuwste compositie van de scholaleider, de Missa Gratia welke op 9 oktober 2022 in première zal gaan.

In 2023 staan wij (alsnog) stil bij ons 20-jarig bestaan met een programma rond de bekende bisschoppen St. Bonifatius, St. Martinus en St. Nicolaas.

Gregoriaans - Gregoriaans zingen is spannend! Het maakt je ook nieuwsgierig en neemt je mee naar andere oorden, Je loopt als het ware door de tijd, want Gregoriaans is al meer dan duizend jaar oud. Nog steeds is het voor veel componisten en arrangeurs een rijke bron om uit te putten. Het is uitnódigende religieuze muziek, die misschien eerst wat gewenning vraagt, maar dán jou zal omarmen. Denk bijvoorbeeld eens aan de groep Wishful singing.

Wij, de Schola Cantorum Mistúra, zijn een gemengd koor en zingen alweer zo'n twintig jaar met plezier drie- of vierstemmige religieuze liederen van alle tijden. Gregoriaans en módern zoals o.a. composities van onze dirigent.

Een aantal leden erbij, vooral mannen, zou ons zeer welkom zijn. Naast al onze serieuzere koorzang is er ook zeker plaats voor een vrolijke noot. Bezoek eens een van onze repetities. Er is altijd wel een koormoment bij Mistúra... weet je welkom!

Meezingen - Wie wil mee zingen kan een folder aanvragen, onze repetitie bezoeken of contact opnemen met Piet Vessies, tel. 06 - 22 65 08 24 of een e-mail naar info@dezangbodem.nl. Koorervaring is daarbij wél een vereiste. Onze repetities zijn iedere dinsdag van 19.45 u tot 21.45 u.

Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
"Thuiskomst in Holland" naar gedicht I. Gerhardt; muziek Piet Vessies; schilderij Klaske Atema