SCHOLA CANTORUM MISTÚRA


Wij zingen gregoriaanse gezangen en meerstemmige koorwerken welke een relatie met het gregoriaans hebben en doen dit sinds 14 november 2000. We zongen op veel verschillende plaatsen in o.a. Noord-Nederland, Noord-Holland en Vlaanderen. Ons repertoire is breed en veelzijdig. Er is een algemeen deel dat over het kerkelijk jaar gaat en een deel dat zich toespitst op de feestdagen of liturgisch sterke tijden als Advent en Veertigdagentijd.

Eigentijds werk - Dit seizoen zijn we onder de noemer "1000 jaar Do-Re-Mi" bezig met een eigentijds werk: de Historia Guidonis Aretini van Bram Hijmans. Dit zangstuk vertelt de geschiedenis van de monnik Guido van Arezzo, die aan de basis van ons notenschrift heeft gestaan. Deze compositie werd door de in Leeuwarden geboren Hijmans in 1965 geschreven in opdracht van het ministerie C.R.M. b.g.v. de 80e verjaardag en huldiging van Dr. Willem Gehrels Het is een cantate voor driestemmig koor SABar, spreekstem (verteller), piano en klein instrumentaal ensemble. 

In april 2018 voerden we de Kruiswoorden van C. Franck uit. Dat deden we samen met gemengd koor Menorah uit Groningen. Concertinformatie zie onze agenda.

Naast het Gregoriaans, de basis van onze Westerse muziek, zingen we heuse klankminiatuurtjes van verschillende componisten als Feike van Tuinen, Albert de Klerk, Jetse Bremer, Emöke Tavasszy e.a.

Gregoriaans - Deze muziek geniet veel belangstelling; dit komt door de schoonheid van deze zang en die pure vocaliteit, die er om vraagt beleefd te worden. Ook de stilte en de rust, welke deze muziek ons aanreikt, zijn volkomen uniek! Het Gregoriaans is als het ware een ontmoeting tussen Oost en West en vormt de basis van onze West-Europese muziekcultuur. Het is ons muzikaal erfgoed. Met z'n wortels in de Joodse synagoge, en via Noord-Afrika, Griekenland en Rome naar hier gekomen, is het ook multicultureel.

Meezingen - Wie mee wil zingen kan een folder aanvragen, onze repetitie bezoeken of contact opnemen met Piet Vessies tel. 0518 - 45 17 04 of een e-mail naar info@dezangbodem.nl. Onze repetities zijn iedere dinsdag van 19.45 u tot 22.00 u.