Schola Cantorum Mistúra


Sinds 14 november 2000 zingen wij gregoriaanse gezangen en meerstemmige koorwerken die een relatie met het gregoriaans hebben. We zongen op veel verschillende plaatsen in Noord-Nederland, Noord-Holland en Vlaanderen. Ons repertoire is breed en veelzijdig. Er is een algemeen deel dat over het kerkelijk jaar gaat en een deel dat zich toespitst op de feestdagen of liturgisch sterke tijden.

Eigentijds werk - Werkten we in seizoen 2017 - 2018 aan de "Historia Guidonis Aretini" van Bram Hijmans, voor seizoen 2019 - 2020  stond de "Missa pro Defunctis" van onze scholaleider op de lessenaar. Een requiemmis voor driestemmig koor SABar a capella waarin meer-stemmigheid afgewisseld met Gregoriaans (de) stilte mogelijk hoorbaar kan laten worden.

In april 2018 voerden wij samen met gemengd koor Menorah uit Groningen de Zeven Kruiswoorden van C. Franck uit.

Naast het Gregoriaans, de basis van onze westerse muziek, zingen we heuse klankminiatuurtjes van componisten als Feike van Tuinen, Albert de Klerk, Jetse Bremer, Emöke Tavasszy e.a.

Najaar 2020 staan wij stil bij ons 20-jarig bestaan met een programma rond de in dat jaargetijde bekende bisschoppen als St. Bonifatius, St. Martinus en St. Nicolaas. Vanwege de corona-crisis wordt dit najaar 2021.

Gregoriaans - Muziek die weer volop belangstelling geniet. Hoe dat komt?  Waarschijnlijk door de schoonheid van deze zang en die pure vocaliteit, die er om vraagt beleefd te worden. Het reikt ons als het ware het Mysterie aan, de Stilte en de Rust, volkomen uniek!

Het Gregoriaans is ook een ontmoeting tussen Oost en West en vormt de basis van geheel onze West-Europese muziekcultuur. Het is daarom ons muzikaal erfgoed. Met z'n wortels in de Joodse synagoge, en via Noord-Afrika, Griekenland en Rome naar hier gekomen, is het zeker  multicultureel.

Meezingen - Wie wil mee zingen kan een folder aanvragen, onze repetitie bezoeken of contact opnemen met Piet Vessies, tel. 06 - 22 65 08 24 of een e-mail naar info@dezangbodem.nl. Koorervaring is daarbij wél een vereiste. Onze repetities zijn iedere dinsdag van 19.45 u tot 22.00 u.

Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
"Thuiskomst in Holland" naar gedicht I. Gerhardt; muziek Piet Vessies; schilderij Klaske Atema