Agenda


Seizoen 2020 - 2021
 
            Een seizoen lang plezier in koormuziek

 24 oktober 2020 - Herdenkingsbijeenkomst

G E A N N U L E E R DWat doe je ermee ?
zaterdag
RK kerk “Maria ten Hemelopneming”
Tjissema 2, Wytgaard

Mei-herdenking 2020 alsnog op

Dit jaar herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om deze vrijheid aan volgende generaties door te geven. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en democratische rechtstaat. De rechten en vrijheden die daar uit voortkomen, zijn echter niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behouden en het versterken ervan. Deze datum, 24 oktober, is niet zomaar gekozen; het is de dag van de Verenigde Naties, het orgaan dat nagenoeg direct na WO ll werd opgericht en dus dit jaar 75 jaar bestaat. Meer weten? Kijk dan op:Kunst, een mogelijkheid om je vrij te kunnen uiten, is een essentieel onderdeel van vrijheid. Bij herdenken bijvoorbeeld is er voortdurend aandacht voor muziek, zoals hier in de vorm van een requiem. Bij zo'n liturgische dodenmis gaat het om het herdenken van de overledenen, om te bidden voor de zielenrust van de gestorvenen, maar ook voor hen die achterblijven. 

Op zaterdag 24 oktober wordt in de R.K. Kerk "Maria ten Hemelopneming", Tjissema 2 te Wytgaard om 19.30 u een Requiem gezongen door het koor "Schola Cantorum Mistúra". De Latijnse teksten zijn in het Nederlands vertaald. Dit Requiem wordt afwisselend meerstemmig en gregoriaans gezongen. Deze afwisseling, meerstemmig versus gregoriaans, roept een serene stilte op, die een meerwaarde kan geven aan de herdenking. Tussendoor worden teksten gelezen en zullen namen van overledenen worden genoemd. De muziek van het Requiem is geschreven door Piet Vessies, koordirigent. Gooitsen Eenling heeft de regie en ds. Corry Nicolay zal spreken.

Iedereen is van harte uitgenodigd, kerkelijk of niet-kerkelijk, groot of klein, jong of oud. Weest welkom! Houdt echter wél rekening met de coronaregels! Dus... kunt u zich opgeven bij dhr. Watze van der Meer, tel. 058 - 255 28 11. Plus: indien u bepaalde muziekstukken herkent, zing dan niet mee en... houdt afstand! Er is ontsmettingsmiddel bij de ingang aanwezig. Wilt u namen genoemd hebben, dan kunt dit na binnenkomst in de kerk kenbaar maken. Er zijn 50 zitplaatsen.

* * * * * * *

G E A N N U L E E R D

29 november 2020 - Vrouwenkwartet Femm'tet viert haar tienjarig bestaan. Feest dus... met romantische maar ook moderne liederen afgewisseld met 4-mains pianomuziek. Een collage van de voorbije tien jaar samen met de pianisten Oeds Wijnsma en Piet Vessies. Hartelijk welkom in Theater De Bres in Leeuwarden, Schoolstraat 4, https://theaterdebres.nl.

Meer informatie over dit leuke vrouwenkwartet?
https://www.dezangbodem.nl/koren/femm-tet/


25 maart 2021 - tijd nog onbekend - Mariavespers door vocaal  ensemble Rosa Frisia in de Waalse Kerk van Leeuwarden, Grote Kerkstraat 222. Voorganger ds. M. van Hal. Naast samenzang klinkt er Gregoriaans en meerstemmige koormuziek van o.a. J. Stevens, W. Vogel, P. Vessies "Cantata de Annuntiatione" (première)  e.a. De aandacht voor Maria neemt ook in Protestantse kerken sterk toe. We kennen God de Vader en Jezus de Zoon, maar een moederlijk/vrouwelijk beeld ontbreekt. Maria kan deze leemte opvullen. De Remonstrantse gemeente in Leeuwarden wil daarom ruimte geven aan een vespers waarin Maria centraal staat. 25 Maart wordt in de R.K. Kerk het feest van Maria Boodschap gevierd, een mooie gelegenheid om deze vespers te houden. Vocaal ensemble Rosa Frisia bood aan de gezangen te verzorgen. Als basis voor deze samenkomst is gekozen voor de Bijbellezing uit Lucas 1, 39 - 56 waarbij ds. M. van Hal een Mariamonoloog schreef. Iedereen is hierbij van harte welkom!


Op een nog te bepalen tijdstip in 2021 - (voor 2020 geannuleerd) Muziek rond de vleugel... een project van de Kunstkring Hardegarijp. Medewerking verlenen vrouwenkwartet "Femm'tet", Oeds Wijnsma en Piet Vessies, piano. Meer info op: http://www.kunstkringhardegarijp.nl/muziek-rond-de-vleugel/ of via Google: kunstkring hardegarijp.


Klik hier om de agenda van de voorgaande seizoenen te bekijken...
Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
"Thuiskomst in Holland" naar gedicht I. Gerhardt; muziek Piet Vessies; schilderij Klaske Atema