AGENDA


Seizoen 2019 - 2020
              Een seizoen lang plezier in koormuziek

2 november 2019 - 19.30 u - Première "Missa pro Defunctis" van Piet Vessies.......

Herdenkingsmoment Minnertsga
 
In de kerkelijke traditie worden zij, die zijn overleden, jaarlijks herdacht. Vroeger gebeurde dat binnen de protestantse kerken vaak op Oudejaardag, maar later vond men de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voorafgaande aan de eerste advent een meer passend moment. In de rooms katholieke traditie herdenkt men de overledenen al jaar en dag op 2 november, Allerzielen. Binnen die herdenkings-momenten is er in de loop van de eeuwen ook aandacht geweest voor de muziek, bijvoorbeeld in de vorm van een requiem. Bij die liturgische dodenmis gaat om het herdenken van de overledene, maar ook om God te bidden voor de zielenrust van de gestorvene, maar ook voor hen die achterblijven.
 
Op zaterdag 2 november 2019 zal in de Meinardskerk te Minnertsga vanaf 19.30 u. een Requiem worden gezongen door het koor “Schola Cantorum Mistúra”. De Latijnse teksten zijn ook in het Nederlands vertaald. Dit Requiem wordt afwisselend meerstemmig en gregoriaans gezongen. Deze afwisseling, meerstemmigheid versus gregoriaans, roept een serene stilte op, die een meerwaarde kan geven aan deze herdenking. Tussendoor worden teksten gelezen en zullen ook de namen van overledenen worden genoemd. Deze namen kunnen worden doorgegeven aan ds. Jelte Lindeboom of worden opgeschreven op het gebedsblad in de kerk. De muziek van het Requiem is geschreven door Piet Vessies, bij wie ook de algehele leiding is. Verder werken mee: , sopraan, Marcel Baar, klankschalen, Gooitsen Eenling regie, Jelte en Titia Lindeboon teksten.
 
Iedereen is van harte uitgenodigd, kerkelijk of niet-kerkelijk, groot of klein, jong of oud. Wees welkom!

13 december 2019 - Kerstconcert door gemengd koor Menorah Groningen - verdere informatie volgt zodra bekendKlik hier om de agenda van de voorgaande seizoenen te bekijken...
Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
"Thuiskomst in Holland" naar gedicht I. Gerhardt; muziek Piet Vessies; schilderij Klaske Atema