Agenda


Seizoen 2022 - 2023: Een seizoen lang plezier in koormuziek

4 juni 2023

Vocaal ensemble Rosa Frisia verzorgt de liturgische gezangen tijdens de Eucharistieviering van 11.00 u in de Leeuwarder R.K. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20.

2 juli 2023

Zomerconcert door Vrouwenkwartet Femm'tet in Fogelsanghstate te Feankleaster (Veenklooster) in het programma "Muziek rond de vleugel". Omschrijving... Pittoreske dorpjes, mooie nachten, stromende rivieren, nimfen en feeën, ze komen allemaal voorbij in het zomerconcert met de dames van Femm'tet. Het kwartet wordt begeleid door pianist Fred Gest. Het adres van Fogelsanghstate is: Kleasterwei 3, 9297 WR. Het concert begint om 14.30 u en de toegang is vrij.

Meer informatie over dit leuke vrouwenkwartet op...
https://www.dezangbodem.nl/koren/femm-tet/

Klik hier om de agenda van de voorgaande seizoenen te bekijken...
Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
"Thuiskomst in Holland" naar gedicht I. Gerhardt; muziek Piet Vessies; schilderij Klaske Atema