Agenda


Seizoen 2021 - 2022: Een seizoen lang plezier in koormuziek

25 maart 2022 is er om 19.30 u in de Doopsgezinde kerk van Leeuwarden een Mariavespers waarbij vocaal ensemble Rosa Frisia o.l.v. Piet Vessies de gezangen zal verzorgen.
 
Naast samenzang en gregoriaans zal het koor o.a. de composities There is no rose van J. Stevens, Tota pulchra es van W. Vogel en een Ave Maria uitvoeren. Na afloop van deze Vespers zal het ensemble een kort concert verzorgen. Hierin zal de door Vessies onlangs geschreven Cantata de Annuntiatione, een cantate voor het feest van Maria Boodschap, gepresenteerd worden.
 
De aandacht voor Maria – ook in Protestantse kerken – neemt steeds meer toe. We kennen God de Vader en Jezus de Zoon, maar een moederlijk/vrouwelijk beeld ontbreekt. Maria kan deze leemte opvullen. De Remonstrantse gemeente wil samen met de Doopsgezinde gemeente Leeuwarden daarom ruimte geven aan een vespers waarin Maria centraal staat. Op 25 maart wordt in de katholieke kerk het feest van Maria Boodschap gevierd. Om de oecumene te versterken, is voorgesteld om ook in protestantse kerken dit feest mee te vieren. Een mooie gelegenheid om deze vespers te houden. Het vocaal ensemble Rosa Frisia bood aan de gezangen te verzorgen.
 
U bent van harte welkom voor het bijwonen van deze vesperdienst waar binnen ds. Marjan van Hal en ds. Roelof Akse de voorgangers zullen zijn. Het adres van de kerk is: Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden.

4 mei 2022

Herdenkingsbijeenkomst


 
75 jaar geleden: VRIJHEID - WAT DOE JE ERMEE ?
Welkom woensdagavond 4 mei om 20.30 u
R.K. Kerk "Maria ten Hemelopneming"
Tjissema 2, Wytgaard

Een toegankelijk Requiem,
teksten, herdenken en bloemen leggen.

We herdenken dit jaar dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden is geëindigd. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. Echte vrijheid is een leven zonder angst voor wat in de samenleving op mensen afkomt. Angst is ook dan een slechte raadgever. Dat kan leiden tot sarren, bedreiging, het niet accepteren van elkaar en tot uitsluiting. Daarom staat centraal: Vrijheid, wat doe je ermee?

Kunst als een mogelijkheid om je vrij te kunnen uiten, is een essentieel onderdeel. En muziek spreekt dan de taal van het hart. Het Requiem is geschreven door Piet Vessies, die samen met Gooitsen Eenling, regie en Ds. Corry Nicolay de algehele leiding heeft. Het Requiem, maar ook enkele andere gezangen, wordt uitgevoerd door de Schola Cantorum Mistúra. U kunt alles volgen via de Nederlandse tekst in het boekje en desgewenst ook meedoen.

Het volgende is belangrijk: Er zullen namen van overledenen, verloren mensen in déze of een andere oorlog, worden genoemd. Namen van familieleden en bekenden, mensen die in gedachten bij u en jou blijven horen, of die u/jij respecteert als je denkt aan de kostbare vrijheid.

U/jij kunt deze namen desgewenst op een briefje schrijven en bij binnenkomst inleveren. Als deze naam wordt voorgelezen, wordt er tegelijkertijd een kaarsje voor hem/haar ontstoken. Ook is er na afloop gelegenheid om bij een 'herdenkingspunt' bloemen neer te leggen.

* * * * * * *
31 augustus 2022

Met als thema "Licht, Lucht, Liefde" verzorgt vrouwenkwartet Femm'tet een liederenavond in het Openluchtmuseum / Themapark De Spitkeet op de Harkema. Aanvang 19.30 u. Pianist Oeds Wijnsma zorgt voor de begeleiding.

* * * * * * *

Op een nog te bepalen tijdstip in 2022 - (voor 2021 geannuleerd) Muziek rond de vleugel... een project van de Kunstkring Hardegarijp. Medewerking verlenen vrouwenkwartet "Femm'tet", Oeds Wijnsma en Piet Vessies, piano. Meer info op: http://www.kunstkringhardegarijp.nl/muziek-rond-de-vleugel/ of via Google: kunstkring hardegarijp.

* * * * * * *

Volgend seizoen in 2023 viert

Vrouwenkwartet Femm'tet haar koperen jubileum. Feest dus... met romantische maar ook moderne liederen afgewisseld met 4-mains pianomuziek. Een collage van de voorbije 12,5 jaar samen met de pianisten Oeds Wijnsma en Piet Vessies. Hartelijk welkom in Theater De Bres in Leeuwarden, Schoolstraat 4, https://theaterdebres.nl.

Meer informatie over dit leuke vrouwenkwartet?
https://www.dezangbodem.nl/koren/femm-tet/


Klik hier om de agenda van de voorgaande seizoenen te bekijken...
Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
"Thuiskomst in Holland" naar gedicht I. Gerhardt; muziek Piet Vessies; schilderij Klaske Atema