Vocaal ensemble Rosa FrisiaEen vrouwenensemble uit Berltsum dat op 1 februari 2020 begon. De doelstelling is een afwisselend repertoire van gregoriaans, meerstemmige composities met en zonder begeleiding van alle stijlperiodes op te bouwen. Deze koorwerken zijn overwegend Latijnstalig. De leden bestuderen de partituren thuis en in gezamenlijk overleg wordt het repertoire bepaald. Dit gekozen repertoire bestaat uit veel composities over de Heilige Maria. In de loop der eeuwen hebben immers veel onbekende en bekende componisten Maria als inspiratiebron gevonden. Echter ook wereldlijk repertoire wordt binnen afzienbare tijd ter hand genomen. Liederen van Edward Grieg en de zgn. Rariteiten uit de Duits Romantische periode met muziek van bijvoorbeeld Max Reger, Arnold Mendelssohn, Josef Rheinberger e.a. zal binnenkort omarmd worden. Als je met ons wilt meedoen, vinden wij het wel belangrijk dat je na een kennismakingstijd wel even wilt voorzingen. Om uit te groeien tot een dubbelkwartet zijn er vacatures voor sopraan, alt en countertenor. Contactpersoon is Wiep la Roi, tel. 06 - 27 10 41 37.

Onze coach, tevens begeleider is Piet Vessies; er wordt twee-wekelijks op zaterdagochtenden gerepeteerd.

Gedurende seizoen 2021 - 2022 stond er een Mariavespers gepland waarbij o.a. de Cantata de Annuntiatione van Piet Vessies met succes in première ging; dit was op vrijdag 25 maart 2022 - kijk verder in onze agenda.
Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
"Thuiskomst in Holland" naar gedicht I. Gerhardt; muziek Piet Vessies; schilderij Klaske Atema