Vocaal ensemble Rosa FrisiaEen vrouwenensemble uit Berltsum dat op 1 februari 2020 begon. De doelstelling is een afwisselend repertoire van gregoriaans, meerstemmige composities met en zonder begeleiding van alle stijlperiodes op te bouwen. Deze koorwerken zijn overwegend Latijnstalig. De leden bestuderen de partituren thuis en er is geen muziekcommissie. Het repertoire handelt inhoudelijk zoveel mogelijk over de Heilige Maria. In de loop der eeuwen hebben immers veel onbekende en bekende componisten Maria als inspiratiebron gevonden. Als je met ons wilt meedoen, vinden wij het wel belangrijk dat je onze doelstelling volledig omarmt en auditie wilt doen. Om uit te groeien tot een dubbelkwartet zijn er vacatures voor sopraan, alt en countertenor.

De begeleiding en coaching is bij Piet Vessies; er wordt twee-wekelijks op zaterdagochtenden gerepeteerd.

Vanwege de coronasituatie zijn wij dus slechts een maand samengekomen om te repeteren. Vanaf september 2020 mochten we weer verder. Dit was slechts van korte duur. Onze volgende doorstart zal zijn in september 2021. We houden u op de hoogte. Gedurende seizoen 2021 - 2022 staat er een Mariavespers in de planning waarbij in ieder geval de Cantata de Annuntiatione van Piet Vessies in première zal gaan; dit zal zijn op vrijdag 25 maart 2022 - kijk verder in onze agenda.
Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
"Thuiskomst in Holland" naar gedicht I. Gerhardt; muziek Piet Vessies; schilderij Klaske Atema