Piet Vessies
Het Muziekhuis wordt geleid door
Piet Vessies (1949 - Velsen-N).

Hij studeerde koordirectie, koorscholing,   stemvorming en gregoriaans bij de stichting S.N.K. te Utrecht en bij de Zomeracademie voor de Koorkunst van het A.N.Z. te Koksijde (België). Van 1994 - 2000 was hij lid van de Gregoriaanse Academie. Hij geeft cursussen en lezingen, leidt koorprojecten en is actief als begeleider (piano/ orgel). In december 2011 werd hij, vanwege zijn koorwerk, benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

Hij schrijft composities en/of arrangementen voor diverse koor(be)zettingen. Zijn laatste werk, Missa pro Defunctis, zal naar alle waarschijnlijkheid in het najaar worden uitgevoerd. Op aanvraag kunt u zijn oeuvrelijst (74 titels van composities en bewerkingen) toegestuurd krijgen. Het nationaal koorproject Vocatie - www.vocatie.nl - is in 1992 op zijn initiatief tot stand gekomen. Hij was enkele jaren actief in de provinciale adviesgroep Sako-Keunstwurk. Vanaf februari 2016 is hij dirigent bij gemengd koor Menorah in Groningen.

Voor informatie even bellen naar 0518 - 451 704 of 06 - 2265 0824 of mail naar: info@dezangbodem.nl
Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
'Thuiskomst in Holland' naar gedicht I. Gerhardt; muziek, Piet Vessies, schilderij Klaske Atema