Piet Vessies
Het Muziekhuis wordt geleid door
Piet Vessies (1949 - Velsen-N).

Hij studeerde koordirectie, koorscholing,   stemvorming en gregoriaans bij de stichting S.N.K. te Utrecht en bij de Zomeracademie voor de Koorkunst van het A.N.Z. te Koksijde (België). Van 1994 tot 2000 was hij lid van de Gregoriaanse Academie. Hij geeft cursussen en lezingen, leidt koorprojecten en is actief als begeleider (piano/orgel). In december 2011 werd hij  benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

Hij schrijft composities en arrangementen voor diverse koor(be)-zettingen. Zijn (toen) laatste werk, Missa pro Defunctis, werd op 2 november 2019 met succes uitgevoerd. Op aanvraag kunt u zijn oeuvrelijst (79 titels van composities en bewerkingen) toegestuurd krijgen. Het nationaal koorproject Vocatie - www.vocatie.nl - is in 1992 op zijn initiatief tot stand gekomen. Hij was enkele jaren actief in de provinciale adviesgroep Sako-Keunstwurk. Vanaf februari 2016 is hij dirigent bij gemengd koor Menorah in Groningen.

Voor informatie even bellen naar 0518 - 451 704 of 06 - 2265 0824 of mail naar: info@dezangbodem.nl

Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
"Thuiskomst in Holland" naar gedicht I. Gerhardt; muziek Piet Vessies; schilderij Klaske Atema