Hartelijk welkom bij: Muziekhuis De Zangbodem


Ons motto veelzijdig vocaal vertaalt zich in ons repertoire dat bestaat uit oude muziek, klassiek en romantiek, maar ook moderne, eigentijdse, en lichte muziek van zowel religieuze als profane snit. Waarom? Omdat zingen inspirerend is, energie geeft, stilte bewerkstelligt en grenzen kan verleggen.

Ook dit seizoen is er weer voldoende keuze. Als je mee wilt zingen, is koorervaring wél een vereiste! Bezoek onze repetities eens en klik op onze geheel vernieuwde agenda voor het laatste concertnieuws of kom luisteren. Je bent van harte welkom.

Ons laatste nieuws... Stilte en Dankbaarheid - 35 jaar koormuziek

Als kind droomde ik er al van dirigent te willen worden. Maar ja, dromen? Wel mocht ik op pianoles waar ik ook theorieles bij kreeg, maar erg veel verder kwam je daar in de vijftigerjaren van de vorige eeuw niet mee. Van Sinterklaas kregen we een nieuwe radio met een ingebouwde platenspeler en er zaten enkele grammofoonplaatjes bij zoals bijvoorbeeld van het Slotkoor van Beethoven's negende symfonie. Ik was tien jaar en "verkocht". Het zou echter nog jaren duren. Ik bleef muzieklessen volgen, bekwaamde mij in piano- en orgelspel, leerde noten schrijven en liederen bewerken, maar begon pas echt in 1984 met mijn échte dirigentenopleiding. Vele soorten muziek volgden, maar kerkmuziek zou toch 'mijn ding' blijken te zijn. En zo ben dan nu alweer 35 jaar koordirigent én componist.

Zingen, verwondering, dienstbaarheid, dankbaarheid, het heeft allemaal met elkaar te maken. Het muziekvak kent goede én slechte tijden, voor- en tegenspoed, verwondering en slapeloze nachten. Maar steeds opnieuw is er dan die klank en steeds opnieuw is er dan die stilte. En... steeds opnieuw zijn daar de koorleden die samenkomen om sámen vanuit het niets iets moois te willen maken. En dat stemt dankbaar, dat maakt stil en geeft verwondering. En dát is wat ik op 9 oktober a.s. met u, met jou wil delen.

De afgelopen periode, tijdens de coronalockdown, schreef ik wekelijks een zgn. kooronamail en stuurde deze dan aan alle koorleden. Dit om verbinding met elkaar te kunnen houden, maar ook om leuke wetenswaardigheden en mooie muziek te kunnen delen. Ik gebruikte die 'lege' tijd om te componeren en zo verschenen de 'Cantata de Annuntiatione' voor het feest van Maria Boodschap en de 'Missa Gratia' gebaseerd op het lied "Dank U voor deze nieuwe morgen". Het is deze mis die tijdens de feestelijke Liturgieviering zal klinken. Een Mis uit Dankbaarheid voor alle muziek, voor alle mensen en alle lofzangen welke ik met velen mocht delen. Na de H. Mis staat de koffie, met uiteraard wat lekkers, voor u, voor jou klaar en zijn jullie alvast uitgenodigd tot het bijwonen van het Koffieconcert dat door de Schola Cantorum Mistúra, gemengd koor Menorah Groningen, Vrouwenkwartet Femm'tet en Vrouwenensemble Rosa Frisia zal worden verzorgd.

Liturgie en concert vinden plaats in de R.K. Kerk 'Maria ten Hemelopneming' Tjissema 2, 9089 BG Wytgaard en beginnen om 9.30 u. en om 12.00 u.

Piet Vessies

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Waar we nog steeds écht trots op zijn, is

Ons optreden op NS-station Leeuwarden in 2012, t.g.v.
van het 75-jarig bestaan van het Nederlands Kamerkoor.

Hoe Muziekhuis De Zangbodem begon...

In september '97 begon het muziekhuis als informatiehelpdesk voor de koorzang. Er kwamen regelmatig vragen over de meest uiteenlopende koorzaken, die naar tevredenheid konden worden beantwoord. Nu is het Muziekhuis uitgegroeid tot een centrum voor klank en klank-bewustwording, maar de vraagbaakfunctie is daarbij nog steeds niet verdwenen.

Het Muziekhuis wordt geleid door Piet Vessies (1949 - Velsen (N.H.)). 

Voor informatie even bellen: 06 - 22 65 08 24 of
e-mail naar: info@dezangbodem.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Een koor en/of pianist nodig?
Vraag gerust om informatie!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
"Thuiskomst in Holland" naar gedicht I. Gerhardt; muziek Piet Vessies; schilderij Klaske Atema