HARTELIJK WELKOM BIJ: MUZIEKHUIS DE ZANGBODEM


Ons motto veelzijdig vocaal vertaalt zich in ons repertoire dat bestaat uit gregoriaans, oude muziek, klassiek en romantiek, maar ook moderne, eigentijdse, en lichte muziek. Waarom? Omdat zingen inspirerend is, energie geeft, stilte bewerkstelligt en grenzen kan verleggen.

Ook in seizoen 2019 - 2020 is er weer voldoende keuze. Als je mee wilt zingen, is koorervaring wel een vereiste! Bezoek geheel vrijblijvend onze repetities en klik op onze geheel vernieuwde agenda voor het laatste concertnieuws en kom luisteren. Je bent van harte welkom.

Het laatste nieuws

Herdenkingsmoment Minnertsga
 
In de kerkelijke traditie worden zij, die zijn overleden, jaarlijks herdacht. Vroeger gebeurde dat binnen de protestantse kerken vaak op Oudejaardag, maar later vond men de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voorafgaande aan de eerste advent een meer passend moment. In de rooms katholieke traditie herdenkt men de overledenen al jaar en dag op 2 november, Allerzielen. Binnen die herdenkings-momenten is er in de loop van de eeuwen ook aandacht geweest voor de muziek, bijvoorbeeld in de vorm van een requiem. Bij die liturgische dodenmis gaat om het herdenken van de overledene, maar ook om God te bidden voor de zielenrust van de gestorvene, maar ook voor hen die achterblijven.
 
Op zaterdag 2 november 2019 zal in de Meinardskerk te Minnertsga vanaf 19.30 u. een Requiem worden gezongen door het koor “Schola Cantorum Mistúra”. De Latijnse teksten zijn ook in het Nederlands vertaald. Dit Requiem wordt afwisselend meerstemmig en gregoriaans gezongen. Deze afwisseling, meerstemmigheid versus gregoriaans, roept een serene stilte op, die een meerwaarde kan geven aan deze herdenking. Tussendoor worden teksten gelezen en zullen ook de namen van overledenen worden genoemd. Deze namen kunnen worden doorgegeven aan ds. Jelte Lindeboom of worden opgeschreven op het gebedsblad in de kerk. De muziek van het Requiem is geschreven door Piet Vessies, bij wie ook de algehele leiding is. Verder werken mee: Lioudmila Sergueva sopraan, Marcel Baars klankschalen, Gooitsen Eenling regie, Jelte en Titia Lindeboon teksten.
 
Iedereen is van harte uitgenodigd, kerkelijk of niet-kerkelijk, groot of klein, jong of oud. Wees welkom!

Lees hier het verslag van de Leeuwarder Courant van 4 november 2019


Waar we trots op zijn

Ons optreden op NS-station Leeuwarden in 2012, in het kader van het 75-jarig bestaan, van het Nederlands Kamerkoor.

Hoe het begon - In september '97 begon het muziekhuis als informatiehelpdesk voor de koorzang. Er kwamen regelmatig vragen over de meest uiteenlopende koorzaken, die naar tevredenheid konden worden beantwoord. Nu is het Muziekhuis uitgegroeid tot een centrum voor klank en klankbewustwording, maar de vraagbaakfunctie is daarbij nog steeds niet verdwenen.

Het Muziekhuis wordt geleid door Piet Vessies (1949 - Velsen (N.H.)). 

Voor informatie even bellen naar 0518 - 45 17 04 of 06 - 22 65 08 24 of
e-mail naar: info@dezangbodem.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Een koor en/of pianist nodig?
Vraag gerust om informatie!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
"Thuiskomst in Holland" naar gedicht I. Gerhardt; muziek Piet Vessies; schilderij Klaske Atema