HARTELIJK WELKOM BIJ: MUZIEKHUIS DE ZANGBODEM


Ons motto veelzijdig vocaal vertaalt zich in ons repertoire dat bestaat uit gregoriaans, oude muziek, klassiek en romantiek, maar ook moderne, eigentijdse, en lichte muziek. Waarom? Omdat zingen inspirerend is, energie geeft, stilte bewerkstelligt en grenzen kan verleggen.

Ook in seizoen 2019 - 2020 is er weer voldoende keuze. Als je mee wilt zingen, is koorervaring wel een vereiste! Bezoek geheel vrijblijvend onze repetities en klik op onze geheel vernieuwde agenda voor het laatste concertnieuws en kom luisteren. Je bent van harte welkom.

Ons laatste nieuws

https://www.dezangbodem.nl/agenda/

75 jaar geleden: VRIJHEID - WAT DOE JE ER MEE ?
 
Welkom zondagmiddag 3 mei 2020 om 16.00 uur in de
Evangelisch Lutherse Kerk
Nieuwe Oosterstraat 28-30 Leeuwarden
 
We herdenken dit jaar dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden is beëindigd. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. Echte vrijheid is een leven zonder angst voor wat in de samenleving op mensen af komt. Angst is ook dan een slechte raadgever. Dat kan leiden tot sarren, bedreiging, het niet accepteren van elkaar en tot uitsluiting. Daarom staat centraal:

Vrijheid, wat doe je er mee?
 
Bij het herdenken moeten we ook bedenken dat we zoeken naar onderlinge verbinding. Kunst als een mogelijkheid om je vrij te kunnen uiten, is een essentieel onderdeel. Muziek spreekt dan met de taal van het hart. Met een toegankelijk Requiem worden de overleden mensen herdacht. Met een gebed voor hun zielenrust en die van de mensen die achterblijven. Het Requiem is geschreven door Piet Vessies, die de algehele leiding heeft. Daarbij: Marcel Baars met klankschalen, Gooitsen Eenling de regie en ds. Corry Nicolay.
 
Het Requiem wordt gezongen door het koor “Schola Cantorum Mistúra”. De Latijnse teksten zijn in het Nederlands vertaald. Dit Requiem wordt afwisselend meerstemmig en gregoriaans gezongen. Deze afwisseling, meerstemmigheid tegenover gregoriaans, roept een serene stilte op; een mooie stilte om te herdenken. Tussendoor worden teksten gelezen en ook de namen van overleden mensen genoemd. Deze namen kunnen worden doorgegeven aan ds. Corry Nicolay (nicolaycorry@gmail.com) of worden opgeschreven op het gebedsblad in de kerk.
 
Iedereen is van harte uitgenodigd, kerkelijk of niet-kerkelijk, groot of klein, jong of oud. Wees welkom!

Waar we trots op zijn

Ons optreden op NS-station Leeuwarden in 2012, in het kader van het 75-jarig bestaan, van het Nederlands Kamerkoor.

Hoe het begon - In september '97 begon het muziekhuis als informatiehelpdesk voor de koorzang. Er kwamen regelmatig vragen over de meest uiteenlopende koorzaken, die naar tevredenheid konden worden beantwoord. Nu is het Muziekhuis uitgegroeid tot een centrum voor klank en klankbewustwording, maar de vraagbaakfunctie is daarbij nog steeds niet verdwenen.

Het Muziekhuis wordt geleid door Piet Vessies (1949 - Velsen (N.H.)). 

Voor informatie even bellen naar 0518 - 45 17 04 of 06 - 22 65 08 24 of
e-mail naar: info@dezangbodem.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Een koor en/of pianist nodig?
Vraag gerust om informatie!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Passieconcert Leeuwarden 2018 Bonifatius Cultuurfonds - MCL Schola Cantorum Mistúra tezamen met Menorah Groningen

Vier handen één piano
Femm'tet voorjaar 2019
"Thuiskomst in Holland" naar gedicht I. Gerhardt; muziek Piet Vessies; schilderij Klaske Atema